!!> EPUB ✼ Povijest 3 ✷ Author Enrico Cravetto – Ivogue.co.uk

Povijest 3 A Ostaci Njihove Arhitekture, Poput Rimskog Koloseuma I Gr Kog Akropolisa, Me U Najposje Enijim Su Znamenitostima Europe I Svijeta Razdoblje Helenizma Ozna Ava Razdoblje Od Osvajanja Aleksandra Velikog I Najja E Mo I Gr Kog Svijeta, A Zavr Ava Usponom Rimskog Carstva U Helenisti Kom Razdoblju Prvi Put Raste Va Nost Javnih Du Nosti U Dru Tvu, A Tada Po Inje I Razmjena Me U Gradovima Te Se Pobolj Avaju Odnosi I S Drugim Dr Avama Javlja Se Svijest O Zajedni Kom Su Ivotu Iz Obostrane Koristi, A U Doba Aleksandra Velikog Dolazi Do Velikog Napretka Borbenih Tehnika Pretkraj Razdoblja Gr Ke Mo I Po Eo Se Razvijati Rim, Koji Nakon Suverenog Irenja Sredozemljem Pora Ava Kartagu U Tre Em Punskom Ratu I Zauzima Sve Ve I Dio Gr Kog Teritorija Brzim I U Inkovitim Prodorom U Tri Smjera, Rimljani Su Postali Gospodari Cijelog Mediterana, A Teritorijalna Veli Ina Dr Ave Postala Je Jedna Od Najve Ih U Povijesti Rimska Republika Imala Je Mnogo Initelja Podjele Vlasti Koji Se I Danas, U Modificiranim Verzijama, Mogu Na I U Mnogim Dr Avnim Ure Enjima Diljem Svijeta Republika Se Odr Ala Sve Do Dolaska Cara Augusta Koji Ju Je Preustrojio, Zaustavio Ratove I Proglasio Rimsko Carstvo.