!!> Read ➸ Ankanın Dönüşü ➻ Author Melodi Baç – Ivogue.co.uk

Ankanın Dönüşü Anka Ku U Dokundu Ve Her Ey De I Ti Carmen, Her Zaman S K C Bir Hayat Oldu Undan Ik Yet Eden Gen Bir K Zken, Bir Anda Kendini Ba A Kamayaca Bir Karma An N I Inde Bulur Yeni Tan T Ve Kendisinin Z Mr T Oldu Unu S Yleyen Ron Ad Nda Bir Delikanl Yla, D Nyal Lar N Varl Ndan Habersiz Oldu U Crictus Adl Bir Gezegene Gidip, Daha Nce Hi G Rmedi I Ve Kendisini Ld Rmek I In Yan P Tutu An Karde I Enka Ile Sonu Gelmeyecek Bir Taht M Cadelesine Girmek Zorunda Kal R Bu S Rada Tahtta Oturan Ruh Avc S Ndan Kurtulmal Ve Yerini Bildi I Tek Z Mr D Ele Ge Irmelidir Carmen N Hayat Art K Hi Bir Zaman Eskisi Gibi Olmayacakt R, Nk O Anka N N Ta Kendisidir Tan T M B Lteninden


10 thoughts on “Ankanın Dönüşü

  1. says:

    Baz mant k hatalar olmas na ra men zg n bir fantastik kitap Demek ki neymi T rkler de fantastik yazabiliyormu.


  2. says:

    fantastik dal nda be endi im say l kitaplardan birisi