[Download] ➹ Maksimum jata ➾ Tea Tulić – Ivogue.co.uk

Maksimum jata Druga Knjiga Tee Tuli Maksimum Jata Naslovom Nagovije Ta Da Se Radi O Poetskoj Prozi Koja Govori O Dinamici Kolektiviteta Jatu Prozno Poetski Ulomci Skiciraju Ono To Su I Sami Labavo Strukturiran Kon Tekst Na Ulicama Kao Da Su Zavladale Jake Snage Karnevalizacije, Kakofonije I Paganstva, Ljudi Po Ivin Uju Uslijed Op E Krize, Sti U Ki E I Rijeka Bubri, Poplavljuje Hipnoti Ki Ulomci Se Kumuliraju I Kulminiraju Apokalipsom, Potopom I Pozivaju Na Novo Uranjanje Na U Izgubljenost Pripovjeda Ica, Kao Kakva Amanica, Poku Ava Otkupiti Ili Prevenirati Kruno Lokotar Nelinearne, Ali Intenzivne Veze Izme U Narativnih I Dijalo Kih Odlomaka Knjige Maksimum Jata Tee Tuli , Postupno Tvore Sve Ve E, Slo Enije, Sinesteti Ke Maglovite Oblike I Poput Oblaka Ili Jata Ptica Podi U Itatelja Do Ekstati Nog, Doslovno Povi Enog Recepcijskog Stanja Ova Knjiga Proze Tee Tuli Ita Se U Dahu I Tek Kada Se Na E Na Kraju Itatelj Postaje Svjestan Na Kojoj Se Visini Nalazi Vrhunska Knji Evnost Neven U Umovi


10 thoughts on “Maksimum jata

 1. says:

  Sna an poetski tekst koji neprestano cirkulira koje se u ritmu plime i oseke uvijek vra a izbacuju i na kopno ne to novo Naizgled labava struktura izaziva tematizirani morski zaborav i vertigo kod itatelja Pripovjeda kao u snu pada u osobna sje anja i uspomene da bi se naglo probudio i vratio u mikrokozmose primorskih ljudi i njihovih ugro enih egzistencija Konstanta u dje...


 2. says:

  Crtice i sli ice o vlazi, ki i, jatu ptica i jatu susjeda, jatu glava stoglavog zmaja Ostati ili oti i, samo sanjati, ali zapravo samo se mrvicu pomaknuti Mo da niti to.


 3. says:

  Tea Tuli isplela je delikatnu konstrukciju poetskih opservacija, veoma labavo me usobno povezanih ali zato bogatih prizorima na granici Boschovih likovnih narativa Glavna junakinja svijet gleda kroz staklene prizme u kojima sv...


 4. says:

  Elokventnija od Kose i pisana iz jedne vi e perspektive op eg sagledavanja, ali manje jezgrovita i povezana od navedenog odli nog prvijenca.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *