[PDF / Epub] ✪ Drugeliai virš bedugnės ☆ Kristina Gudonytė – Ivogue.co.uk10 thoughts on “Drugeliai virš bedugnės

  1. says:

    Beprotyst ar Dievo dovana Vaiduokliai ar haliucinacijos Nusprend iau perskaityti it knyg , nes patrauk d mes kod l tokie blogi vertinimai Man motyvacija skaityti blogai vertintas knygas Na ir tai nebuvo tokia jau bloga knyga Pirmi keli skyriai skait si sunkokai ir keistai, bet po to viskas tapo domiau ir sunku patik ti, bet taip trauk mane ita knyga, kad perskai iau per vien dien nuo 3 dienos iki 3 nakties Galb t d l to, kad autor s ra ymo stilius labai paprastas, o gal Beprotyst ar Dievo dovana Vaiduokliai ar haliucinacijos Nusprend iau perskaityti it knyg , nes patrauk d mes kod l tokie blogi vertinimai Man motyvacija skaityti blogai vertintas knygas Na ir tai nebuvo tokia jau bloga knyga Pirmi keli skyriai skait si sunkokai ir keistai, bet po to viskas tapo domiau ir sunku patik ti, bet taip trauk mane ita knyga, kad perskai iau per vien dien nuo 3 dienos iki 3 nakties Galb t d l to, kad autor s ra ymo stilius labai paprastas, o gal d l to, kad veik j situacija man labai gerai pa stama ir lengvai sijau iau knygos istorij Autor tikrai labai realisti kai apra Kotrynos garsines haliucinacijas b tent taip jos ir pasirei kia U tai 10 bal u realisti kum I veik j man labiausiai patiko bom as Jeronimas Jam visur ir visaip gerai Jisai itai knygai ir prid jo nema ai humoro element Ugn man ka kod l vaizdavosi kaip Anadil i G rio ir Blogio mokyklos ne inau, bet daba...


  2. says:

    This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Pirmieji 50 puslapi buvo nuobod s, skait si gana sunkiai Bet kuo toliau tuo grei iau skait si, galb t tod l, nes nor josi kuo grei iau perskaityti t knyg D I apra ymo tik jausi, kad knyg bus traukianti, bet deja..


  3. says:

    Apie paauglius matancius vaiduoklius, sifofrenijos pozymius gal Be pabaigos kazkokia Susisksite idomiai bet nuvyle.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Drugeliai virš bedugnės Drugeliai Vir Bedugn S A Traus Siu Eto Psichologinis Romanas Apie Tolerancij Kitaip M Stan Iam Mogui, Apie Gerum Ir Draugyst , Meil , Netekt Ir I Davyst , Beprotyb Ir Baimes, Kurios Paauglyst Je B Na Itin Ry Kios Ir Daro Didel Tak Jaun Moni Savimonei Did Iausia I J , Kad Ir Kaip B T Keista, Baim Atsiverti, Baim B Ti Savimi Jautri , Drovi , Pa Eid Iam Jaunuoli Noras B Ti Kaip Visi , Ver Ia Juos Elgtis Neadekva Iai Savo Prigim Iai, Skatina Meluoti, Manipuliuoti, Prisitaikyti, Eminti Kit Paty Ios, At Iaurumas, Iaurumas, Galop Savi Udyb S Da Nai Nei Sakyt L Kes I , Gniu Dan I Baimi Rezultatas I Knyga Subtiliai Paliudija, Kad Net Tada, Kai Atrodo, Kad Niekas Pasaulyje Tav S Nesupranta, Kad N Pats Nebegali Suprasti Sav S, Labai Svarbu Inoti, Kad Esi Ne Vieni As.